itmore 2018-07-20

Aktualizacja Comarch ERP Optima 2018.6.1

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim wprowadzenie mechanizmu Split payment i dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych. To również nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

 • Dostosowano mechanizm generowania podpisów cyfrowych w programie do wymogów prawnych obowiązujących od 1 lipca 2018.

 • Wprowadzono mechanizm Split payment, który pozwala na wysłanie przelewu do banku ze wskazaniem kwoty VAT przekazywanej na wyodrębniony rachunek VAT dostawcy.

 • Umożliwiono naliczenie deklaracji: VAT-7(18), VAT-7K(12), VAT-9M(8) na nowych formularzach obowiązujących za okres rozliczeniowy od lipca 2018 roku wraz z ich wydrukami, eksportem do systemu e-Deklaracje oraz eksportem do Comarch ERP Pulpit Menadżera.

 • Umożliwiono naliczenie uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).

 • Dostosowano działanie programu do zmian w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

 • Dostosowano kontrolę rocznego limitu Zasiłku opiekuńczego do zmiany przepisów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1096) – wprowadzono dodatkowy limit 30 dni w roku na niepełnosprawne dziecko w wieku do 18 lat.

 • Umożliwiono drukowanie na paragonie fiskalnym numeru NIP nabywcy.

Nowości Comarch ERP Optima 2018.6.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Umożliwiono szybkie dodawanie kontrahentów podczas wprowadzania dokumentów.

 • Dodano możliwość księgowania Faktur zakupu i sprzedaży, rejestrów VAT zakupu i sprzedaży oraz ewidencji dodatkowej kosztów i przychodów według opisu analitycznego.

 • Wprowadzono funkcjonalność dodawania predekretacji z listy dokumentów.

 • Wprowadzono możliwość seryjnego dodawania kosztów w Ewidencji samochodów.

 • Umożliwiono automatyczne podzielenie kwoty odliczeń z kategorii TAK/NIE na pozycji dokumentu w rejestrze VAT w przypadku faktur zakupu przeniesionych z modułu Faktury oraz na kopiowanych dokumentach zakupu w rejestrze VAT.

 • Wprowadzono mechanizm automatycznego naliczania się ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla zwolnionego pracownika w ostatniej wypłacie etatowej.

 • Wprowadzono kontrolę limitu urlopu na proporcjonalnego na żądanie, z uwzględnieniem wykorzystania urlopu u poprzednich pracodawców.

 • Dodano wydruki Eko – Faktura zaliczkowa korekta wartościEko – Faktura zaliczkowa korekta kursu: Wzór standard, Duplikat.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami oraz do zaktualizowania programu do najnowszej wersji Comarch ERP Optima 2018.6.1.

Back to top