Sebastian Barwikowski 2020-05-03

Aktualizacja Easy Redmine 2020

EASY REDMINE 10 – Co nowego po aktualizacji?
Niedawno została wydana kolejna aktualizacja Easy Redmine, w której znajdziecie mnóstwo ulepszeń oraz nowych funkcjonalności. Nowości w Easy Redmine 10 to między innymi: zarządzanie ryzykiem, terminarz w kalendarzu paska bocznego, nowe plany testów, nowe zależne “custom fields, automatyczne obliczanie terminów “due date” oraz jeszcze większe bezpieczeństwo danych. Zobaczcie co nowego czeka Was po aktualizacji do Easy Redmine 10

Całkiem nowe zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem to proces obowiązkowy dla każdego prawidłowo zarządzanego projektu. To narzędzie pozwala ustawić matrycę ryzyka w całej organizacji, zarządzać ryzykiem w projektach oraz zapewnia globalne raportowanie i przegląd ryzyka dla zarządzających. Globalny moduł jest odpowiedni dla ról: kierownika liniowego, menedżera ryzyka lub kierownika projektu (PMO), natomiast moduł projektowy jest optymalny dla menedżera projektu, umożliwiając mu zarządzanie ryzykiem projektu w kontrolowany sposób dla każdego konkretnego projektu, który jest pod jego nadzorem.

Terminarz w kalendarzu paska bocznego

Popularna wtyczka Scheduler jest teraz dostępna bezpośrednio na pasku bocznym Easy Redmine, co umożliwia jeszcze szybszy i wygodniejszy dostęp.

Plugin Scheduler to kalendarz typu przeciągnij i upuść (drag & drop), który pokazuje wszystkie spotkania, zadania do wykonania, zaplanowane zasoby, frekwencję i wpisy dotyczące spędzonego czasu. Ta funkcjonalność jest hitem nowej wersji i od momentu wprowadzenia jest najczęściej używaną wtyczką przez klientów Easy Redmine, ponieważ zapewnia finalny i natychmiastowy przegląd tego co się dzieje, zarówno jeśli chodzi o zwykłych pracowników, jak i menedżerów.

Nowe plany testów dla scenariuszy testowych

Nowa opcja o nazwie Plan testów została dodana do wtyczki Test Cases. Grupuje ona wybrane przypadki testowe w pakiet. Plan testów można połączyć z zadaniem => wszystkie przypadki testowe należące do planu testowego zostaną połączone z zadaniem.

Plugin Test Cases jest doskonałym narzędziem, pomocnym przy powtarzalnych procesach oraz w testowaniu historii i scenariuszy. Jest również kompatybilna z wieloma metodologiami testowania. Wtyczka Test Cases jest szczególnie przydatna dla zespołów IT do bardziej rygorystycznych i systematycznych testów, a także dla firm przemysłowych.

Nowe zależne Pola niestandardowe

Ta funkcjonalność powstała na prośbę naszych klientów, którzy wykorzystują Easy Redmine w swojej codziennej pracy. Otrzymaliśmy od nich wiele pytań o możliwość konfiguracji zależności między wartościami 2 różnych list Custom Fields. Aby rozwiązać ten problem, stworzyliśmy nowy typ Custom Field, którym jest „Lista zależności”. Aby to skonfigurować, wystarczy utworzyć dwa zależne niestandardowe pola. Po zmianie wartości w jednym z nich, w drugim wartości zmieniają się automatycznie, ponieważ są zależne od siebie. Zależność taka z pewnością znajduje zastosowanie w wielu operacjach biznesowych.

Automatyczne obliczanie terminów zakończenia “due date” na podstawie czasochłonności zadania 

Ta funkcjonalność ma na celu szybsze tworzenie zadań. Kiedy planujemy zadania w Easy Redmine, musimy ustawić daty rozpoczęcia i terminy zakończenia, aby poinformować użytkowników, kiedy oczekujemy ich wykonania. Jednak menedżerowie, którzy wcześniej pracowali z Microsoft Project (MSP), nie chcieli ręcznie dodawać „terminu wykonania”, oczekiwali, że będą mogli ustawić datę rozpoczęcia i czas trwania zadania, a termin zakończenia zostanie obliczony automatycznie. Dlatego wprowadziliśmy rozwiązanie tego problemu – samoczynne obliczanie terminu zakończenia wykonania zadania na podstawie daty rozpoczęcia i czasochłonności.

Teoretycznie kierownik może to obliczyć na piechotę, ale w tym celu musi sprawdzić kalendarz, liczbę godzin pracy w danym miesiącu, sprawdzić, czy bieżący użytkownik zaplanował jakieś nieobecności, a następnie ręcznie obliczyć szacowany czas. Także jest to możliwe, ale niezbyt przyjazne dla użytkownika, czyli nie jest “user friendly”.


Lepsza ochrona bezpieczeństwa dzięki blokadzie zabezpieczającej

Po włączeniu ta funkcja aktywuje całkowitą blokadę konta, jeśli dowolny użytkownik wprowadzi niepoprawne hasło kilka razy. Jednocześnie dany użytkownik otrzyma informację o tym, jak długo konto będzie zablokowane, zanim będzie możliwa kolejna próba logowania. Funkcjonalność można indywidualnie skonfigurować w Więcej »Administracja» Ustawienia »Uwierzytelnianie» Nieudane próby logowania. Dostępne jest ustawienie po ilu razach konto ma się blokować i na jak długo oraz sformułowanie treści wiadomości do użytkownika.


Sprawdzanie statusu obecności pracowników przypisanych do zadań

Przypisując task pracownikowi, który ma go wykonać, widzisz jego status obecności, dzięki temu nie  powierzysz zadania komuś, kto jest na urlopie lub zwolnieniu lekarskim. Ta funkcja została stworzona, aby uniknąć konieczności ponownego przypisywania zadań, w sytuacjach gdy niepotrzebnie przypisze się je nieobecnemu pracownikowi. 

Kolorowe formaty Custom Fields

Nowy custom field w kolorowym formacie można dodać do dowolnego elementu w systemie Easy Redmine, takiego jak projekt, zadanie, kontakt itp. Niestandardowe pola umożliwiają użytkownikom wybór trzech kolorów (flag) do wyboru – zielony, pomarańczowy, czerwony. Każdy kolor reprezentuje indywidualnie ustalony wskaźnik i to od użytkowników zależy, co dany kolor będzie oznaczał. Przykład zastosowania: Wydatki budżetowe – zielony, Harmonogram zgodności – pomarańczowy, Reakcja klienta – czerwony. 

Back to top