itmore 2021-01-21

Co to jest Audyt Informatyczny i dlaczego warto go zrobić?

Czy znasz dobrze infrastrukturę IT w swojej firmie? Czy robiłeś kiedykolwiek inwentaryzację posiadanych zasobów IT? Jeśli nie, to warto zrobić audyt informatyczny. Dzięki niemu dowiesz się wszystkiego o funkcjonującej infrastrukturze IT oraz tego, co należy uporządkować lub można poprawić, rozwinąć czy  zoptymalizować.  

Czym jest audyt informatyczny?

Audyt informatyczny to bardzo szczegółowa analiza firmowej infrastruktury informatycznej. Nasi specjaliści wykonując audyt sprawdzają zarówno wykorzystywany sprzęt, oprogramowanie oraz wszelkie możliwe funkcjonujące rozwiązania. Usługa zawiera inwentaryzację sprzętu oraz opisanie wszystkich obszarów infrastruktury IT.  

 

Dlaczego warto zrobić audyt IT? 

Bo dzięki niemu dowiesz się jakie sprzęty posiadasz i w jakim są stanie, czy można cokolwiek zoptymalizować lub trzeba coś naprawić albo wymienić, czy zachowane są standardy bezpieczeństwa, czy infrastruktura IT pracuje stabilnie i nie wymaga rozwoju lub optymalizacji, czy zastosowane rozwiązania nie są przestarzałe, czy powinieneś zainwestować w infrastrukturę IT lub czy możesz zaoszczędzić pieniądze redukując zbędne koszty. Niestety bardzo często się zdarza, że firmy co roku opłacają usługi, których nie używają albo nie potrzebują lub wykorzystują przestarzałe sprzęty, które nie dość, że wolno pracują to dodatkowo zużywają dużo energii.    

 

Analiza sprzętu komputerowego i oprogramowania – szczegółowe sprawdzenie sprzętu komputerowego pod kątem wydajności, bezpieczeństwa danych i stabilności. Inwentaryzacja sprzętu komputerowego. Inwentaryzacja używanego oprogramowania, weryfikacja pod kątem legalności, aktualizacji oraz kopii zapasowych danych. Sporządzana jest lista prac informatycznych niezbędnych do wykonania na podstawie analizy i wywiadów z użytkownikami oraz wykaz urządzeń do ewentualnej wymiany wraz z propozycjami i kosztami.

 

Analiza sieci i urządzeń sieciowych – sprawdzenie sieci przewodowej LAN i bezprzewodowej WiFi, pod kątem wydajności, bezpieczeństwa i stabilności; weryfikacja dokumentacji sieciowej (plan sieci), inwentaryzacja urządzeń sieciowych i diagnoza połączeń między nimi, weryfikacja łącza internetowego. Sporządzany jest wykaz niezbędnych do przeprowadzenia prac związanych z siecią wraz z propozycjami rozwiązań i kosztami.  

 

Analiza serwerów – inwentaryzacja oraz sprawdzenie serwerów, zainstalowanego na nich oprogramowania, metod przechowywania danych, polityki dostępu do serwerów, lokalizacji serwerów, bezpieczeństwa danych, kopii zapasowych danych, procedur w razie awarii. Analiza pod kątem wydajności i zagrożeń. Sporządzany jest wykaz niezbędnych do przeprowadzenia prac związanych z serwerami wraz z propozycjami rozwiązań i kosztami.

 

Analiza domen i kont pocztowych – inwentaryzacja domen, hostingów i kont pocztowych. Sporządzany jest wykaz posiadanych domen i hostingów oraz funkcjonującej poczty email, wraz z dostępami, przekierowaniami, aliasami, pod kątem weryfikacji, uporządkowania i ewentualnej optymalizacji kosztów.

 

W wyniku przeprowadzonego audytu powstaje raport, który szczegółowo omawiamy z zainteresowanymi osobami, aby miały potrzebną i stosowną wiedzę na temat firmowej infrastruktury IT. Ten obszerny dokument jest też szczegółowym spisem wszystkich urządzeń, przydatnym pod kątem firmowej inwentaryzacji oraz podstawą do opracowania strategii działania w obszarze IT. Dzięki przeprowadzonemu audytowi IT łatwiej jest opracować optymalny plan kompleksowej obsługi informatycznej dopasowany do potrzeb klientów. 

Back to top