Sebastian Barwikowski 2018-08-14

Moduły Easy Redmine – cz. 1 „Zarządzanie zasobami”

Easy Redmine oprócz swoich podstawowych funkcjonalności umożliwiających zarządzanie projektami, posiada również dodatkowe moduły, które można dokupić osobno lub w pakietach: Zarządzanie zasobami, Zarządzanie finansami, Agile, Help Desk, Strategiczne planowanie, CRM, DMS, wtyczkę do Outlooka, Arkusze czasu i inne.

Pakiet  “Resource Management” składa się z trzech modułów: Zarządzanie zasobami, zarządzanie frekwencją oraz Pulpit zasobów.

Zarządzanie zasobami jest to narzędzie do profesjonalnego planowania i przydzielania pracy. Moduł ten pozwala na zrównoważenie obciążenia zespołu przy zachowaniu harmonogramów projektów. Dodatkowo predefiniowany osobisty pulpit nawigacyjny odpowiedni dla roli menedżera, zapewnia natychmiastowy podgląd aktualnej wydajności zasobów. Menedżerowie mogą przypisywać zadania oraz przewidywany czas ich realizacji w odniesieniu do rzeczywistego obłożenia pracowników. Wykorzystanie metody “drug & drop” (przeciągnij i upuść) sprawia, że zarówno planowanie, jak i ewentualne symulacje oraz zmiany są łatwe i szybkie.

Pulpit zasobów zapewnia wizualny przegląd wszystkich zasobów na jednym pulpicie nawigacyjnym. Wystarczy spojrzeć na ten pulpit, aby uzyskać natychmiastowy wgląd w wskaźniki KPI i wykorzystania zasobów. Dostępnych jest kilka możliwości prezentacji danych: wykresy, tabele, wskaźniki, etc. Wszystko łatwo i szybko konfiguruje się w ustawieniach modułu.

Zarządzanie frekwencją to moduł Easy Redmine monitorujący wszystkie procesy związane z obecnością i nieobecnością w pracy. Pracownicy rejestrują czas pracy w bardzo łatwy sposób, za pomocą przycisku Start/Stop. W kalendarzu osobistym możliwa jest rejestracja home office, zgłoszenie zwolnienia lekarskiego L4 czy planowanie urlopu. Menedżer widzi plany obecności, arkusze i statystyki dla wszystkich użytkowników z możliwością zatwierdzania / odrzucania / komentowania żądanego urlopu. Otrzymuje też powiadomienia poprzez email.

Back to top