Sebastian Barwikowski 2018-09-25

Moduły Easy Redmine – cz. 2 „Planowanie strategiczne”

Pakiet „Planowanie strategiczne” Easy Redmine składa się z kilku modułów: WBS – struktura podziału pracy, Baza Wiedzy, EVM – zarządzanie wartością wypracowaną, Pulpity biznesowe, Zarządzanie wymaganiami oraz Struktura organizacji.

WBS – Work Breakdown Structure czyli Struktura Podziału Pracy, jest podstawową techniką zarządzania projektem polegającą na jego rozkładzie na części podlegające dostawie (elementy łatwe w zarządzaniu). Struktura podziału pracy wizualizuje projekty, problemy i pod-problemy w widoku przypominającym mapę myśli – pokazując rozkład pracy do wykonania przez zespół projektowy. WBS zapewnia niezbędne ramy dla szczegółowych wskazówek dotyczących planowania i kontroli harmonogramu. Umożliwia także zarządzanie projektami i problemami za pomocą metody drag & drop (przeciągnij i upuść), przy jednoczesnym zapewnieniu możliwie jak najlepszej wizualizacji całego projektu. W WBS można tworzyć zadania projektowe, widząc strukturę całego projektu.

wbs, work breakdown structure, easy redmine, struktura podziału pracy

Baza wiedzy – Knowledge base – to rozwiązanie do zarządzania wiedzą, zintegrowane z Twoim Easy Redmine. Baza wiedzy pozwala na zdobywanie wiedzy z zadań i projektów, kategoryzowanie i przechowywanie jej, udostępnianie jej użytkownikom i wykorzystywanie jej w przyszłych projektach.

easy redmine, baza wiedzy, knowledge base, baza artykułów, procedury,

EVM – Earned Value Management – moduł zarządzania wartością wypracowaną/zarobkową, nazywany też modułem zarządzania wartością projektu lub zarządzania wydajnością. EVM to technika zarządzania projektami służąca do mierzenia wydajności projektu i postępów w sposób obiektywny. Moduł ten umożliwia dokładne prognozy problemów z wydajnością projektu, co jest kluczem do pomyślnej realizacji projektu. Jest to zatem podejście do zarządzania wynikami.

easy redmine, zarządzanie wydajnością, wartość wypracowana, earned value management

Pulpity biznesowe – Business Dashboards – to moduł składający się z trzech głównych funkcjonalności – filtrów globalnych do pulpitów nawigacyjnych, wykresów i grafik z funkcją trendów. W przypadku filtrów globalnych użytkownik może zastosować filtr do wszystkich lub tylko wybranych modułów na spersonalizowanej stronie za pomocą zaledwie dwóch kliknięć. Wykresy i grafiki można skonfigurować tak, aby wyświetlały określoną stronę (wymiar) po kliknięciu wartości wykresu. Natomiast trendy dają wgląd w wartości i trendy w czasie rzeczywistym, wystarczy jedno spojrzenie na pulpit nawigacyjny. Pulpity biznesowe stanowią kluczową część strategii analizy biznesowej w organizacji, ponieważ umożliwiają analizowanie firmy za pomocą zwrotu inwestycji z segmentu geograficznego / produktu / projektu, w tym umożliwiają integrację z danymi Google Analytics w czasie rzeczywistym.

easy redmine - pulpity biznesowe, business dashboard

Requirements management – Zarządzanie wymaganiami – to moduł przydatny w zaawansowanych technologicznie projektach, w których wiele małych elementów i detali tworzy duży i imponujący produkt (np. Samochód lub maszyneria). Wystarczy stworzyć elementy/produkty, które reprezentują podstawowe atrybuty w strukturze drzewa wymagań. Struktura drzewa produktów jest nieograniczona. Zalety modułu: techniczny rozkład projektu/produktu, 3 konfigurowalne rodzaje elementów (sekcja, wymóg, żądanie zmiany), relacje między elementami i łączenie ich z zadaniami.

easy redmine, drzewo wymagań, struktura projektu, requirements management, zarządzanie wymaganiami

Struktura organizacji – Organization structure – to moduł przedstawiający hierarchię w firmie za pomocą drzewa. Pokazuje kto komu jest podporządkowany od najwyższego do najniższego szczebla. Dzięki strukturze organizacji łatwo określić, kto przydziela zadania, koordynuje ich wykonanie czy sprawuje nadzór nad projektem, co ma znaczący wpływ na osiąganie celów organizacyjnych. Moduł ten określa również poszczególne uprawnienia, np. kto może zatwierdzać wnioski o urlop przesłane przez użytkowników.

easy redmine, struktura organizacji, hierarchia, drzewo hierarchii, organizacja, zależności

Back to top