Sebastian Barwikowski 2019-02-28

Moduły Easy Redmine – cz. 3 „Help Desk”

Pakiet Help Desk w Easy Redmine zapewnia klientom wsparcie najwyższej jakości i zwiększa ich satysfakcję, składa się z dwóch modułów: Help Desk i Alerty
Zintegrowane rozwiązanie Help Desk systemu Easy Redmine zapewnia lepszą obsługę klienta i płynniejsze przetwarzanie zgłoszeń. Moduł umożliwia dwa podstawowe sposoby tworzenia ticketów – z e-maila lub z uproszczonego interfejsu użytkownika. Tickety są przechowywane w projektach, w których można zdefiniować parametry SLA oraz opłacone pakiety godzin, można przenieść niewykorzystane godziny na kolejny okres rozliczeniowy oraz łatwo generować raporty.

 

Kluczowe funkcje:

 • Tickety z e-maila lub prostego i intuicyjnego interfejsu użytkownika

 • Sortowanie ticketów w projekcie według klientów / produktów lub dowolnych innych parametrów

 • Zautomatyzowane powiadomienia e-mail dla klientów podczas przetwarzania ticketów

 • Parametry SLA – czas na odpowiedź, czas na rozwiązanie, właściwości, opłacone pakiety godzin

 • Raporty na projekt lub klienta + ogólne statystyki przetwarzania ticketów

 • Konfigurowalne statystyki Help Desk

Alerty – system wczesnego ostrzegania

Moduł Easy Redmine Alerts służy powiadomianiu użytkownika o aktualizacjach i zmianach, które jego dotyczą. Użytkownicy mogą definiować własne alerty i otrzymywać powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, gdy zdefioniowane warunki zostaną spełnione. Przykładowe alerty: mijający termin zakończenia, osiągnięcie kamienia milowego, niedotrzymanie parametrów SLA, przekroczenie budżetu, zaległe zadania itp.

Kluczowe funkcje:

 • Wysyłanie powiadomień e-mail do jednego lub więcej użytkowników

 • 3 kategorie powiadomień: alarm/warning/notice

 • Konfiguracja warunków powiadamiania o zadaniach, projektach, kamieniach milowych

 • Konfiguracja czasu, w którym warunki powinny być spełnione

Pulpit nawigacyjny managera

Predefiniowany osobisty pulpit nawigacyjny dedykowany managerowi działu help desk ma na celu zapewnienie natychmiastowej, aktualnej i pełnej informacji na temat wydajności działu, aby właściwie zarządzać obsługą klienta.

Kluczowe funkcjonalności:

 • Frekwencja pracowników

 • Raporty czasowe zespołów

 • Statystyki help desk

 • Centrum kontroli help desk

 • Tablica kanbanowa help desk

Pulpit nawigacyjny pracownika

Predefiniowany osobisty pulpit nawigacyjny dedykowany pracownikowi działu help desk ma na celu zapewnienie właściwego działania i wydajności działu obsługi klienta.

Kluczowe funkcjonalności:

 • czas pracy pracownika

 • tablica kanbanowa z zadaniami

 • centrum kontroli help desk

 • kalendarz

Back to top