Sebastian Barwikowski 2020-01-28

Moduły Easy Redmine cz. 4 – CRM

Easy Redmine oprócz swoich podstawowych funkcjonalności umożliwiających zarządzanie projektami, posiada również dodatkowe moduły, które można dokupić osobno lub w pakietach: Zarządzanie zasobami, Zarządzanie finansami, Agile, Help Desk, Strategiczne planowanie, CRM, DMS, wtyczkę do Outlooka, Arkusze czasu i inne.
Pakiet “CRM” składa się z dwóch modułów: CRM – zarządzanie aktywnością sprzedażową oraz Kontakty.

Jakie możliwości daje moduł CRM Easy Redmine?
Po pierwsze mamy pod ręką całą bazę kontaktów, ze wszystkimi potrzebnymi nam informacjami, typu: nazwa firmy, adres, telefon, nip, adres mailowy, etc. Formularz klienta możemy sobie spersonalizować za pomocą formuły Custom Fields i umieścić w nim pola z dodatkowymi danymi, które są dla nas istotne, jak np. krs, adres e-mail do wysyłania faktur, adres strony www, branża etc. Tworząc klienta możemy wybrać sposób jego pozyskania, czy jest to kontakt ogólnodostępny, prywatny lub ulubiony oraz przypisać go do właściwego projektu. Jest też miejsce na opis, więc można tam umieścić charakterystykę firmy lub warunki współpracy, jak również załączyć ofertę, umowę czy inny dokument. Ponadto zawsze wybieramy czy jest to firma czy osoba i w przypadku osoby możemy powiązać ją z firmą. Każdy kontakt możemy też przypisać do danej osoby w naszej firmie, jeśli np. nasi klienci mają swoich opiekunów.

Easy Redmine, moduł, system, crm, kontakty, zarzadzanie sprzedaza, sprzedaz, baza kontaktow

 

Jakie korzyści daje moduł CRM Easy Redmine?

Jak już mamy założony kontakt, możemy do niego dodawać aktywności sprzedażowe (typu spotkanie, e-mail, rozmowa telefoniczna) komentarze lub też zakładać sprawy crm. CRM Case można utworzyć na dwa sposoby, albo z głównego dashboardu i wtedy trzeba przypisać do sprawy klienta, lub z poziomu klienta, wówczas sprawa crm jest z automatu przypisana do firmy lub osoby.
Dzięki modułowi CRM możemy śledzić całą ścieżkę sprzedażową, od pozyskania klienta, przez złożenie oferty i negocjacje aż po domknięcie sprzedaży. Statusy spraw można sobie dowolnie definiować, w zależności od potrzeb i branży. Do spraw crm można pisać komentarze, dołączać coworkersów, oznaczać współpracowników i wymagać od nich reakcji (otrzymają powiadomienie na e-mail), dodawać aktywności sprzedażowe, załączać dokumenty (oferta, zamówienie, etc.), podawać daty następnej akcji lub podpisania kontraktu. Jednym zdaniem, cały proces obsługi klienta jest pod kontrolą i nic nie umknie naszej uwadze.

easy redmine, crm, crm case, screen, kontakty, baza kontaktow, sales activity, aktywnosci sprzedazowe

Back to top