Sebastian Barwikowski 2019-10-17

Październikowa aktualizacja Easy Redmine 2019

Październikowa aktualizacja Easy Redmine 2019 to kolejny krok do doskonałości Redmine

Właśnie weszła w życie druga duża aktualizacja Easy Redmine w tym roku. Po oryginalnej wersji 2019 wydanej w maju, która przyniosła wiele nowych funkcji, październikowa aktualizacja wprowadza m.in. ulepszony wygląd systemu oraz lepsze “user experience”.

Co nowego w Easy Redmine 2019?

Nowe motywy w wyglądzie systemu  – wprowadzono dwa nowe motywy spełniające różne potrzeby użytkowników – kompaktowy i ciemny (Compact & Dark). Teraz każdy kto korzysta z systemu Easy Redmine, może dowolnie przełączać się między motywami w swoim profilu użytkownika.

  • Motyw Compact jest w jasnych kolorach, a układ elementów graficznych jest teraz znacznie bardziej kompaktowy. Wyświetlana jest maksymalna ilość danych na jednym ekranie, aby zminimalizować potrzebę przewijania

  • Motyw Dark ma ciemne tło w większości interfejsu użytkownika, pomagając w ten sposób poprawić ergonomię wizualną, zmniejszając zmęczenie oczu i ułatwiając korzystanie z ekranu w ciemnym otoczeniu. Ten motyw z pewnością będzie ulubionym motywem programistów

Modalny widok zadań – wprowadzono nowy widok zadań, który umożliwia podgląd i / lub edycję wszystkich ważnych danych związanych z określonym zadaniem w osobnym oknie typu pop-up, na tym samym ekranie, eliminując potrzebę otwierania zadania w osobnej zakładce.Ten widok jest dostępny w modułach WBS, Agile i Scheduler, a także na standardowej liście zadań. Jest to więc zwarty widok wszystkiego, co zwykle można znaleźć pod różnymi kartami, kolumnami lub przyciskami normalnego widoku zadań. Co najważniejsze, widok modalny jest niezwykle szybki i łatwy w użyciu, a jego głównym celem jest oszczędność czasu przy standardowym zarządzaniu zadaniami. Widok modalny zadań nie jest widokiem pasywnym, jest w pełni interaktywny, dzięki czemu można szybko edytować dowolny z widocznych atrybutów zadania lub dodać brakujący tekst, klikając odpowiedni obszar na ekranie

Automatyczne równoważenie zasobów (Resource Auto Balancer) to nowa funkcja modułu Zarządzania Zasobami (Resource Management), która automatycznie rozdziela wszystkie zaplanowane godziny na wszystkie widoczne zadania przypisane użytkownikom, uwzględniając całkowity czas trwania zadań (data rozpoczęcia i zakończenia), w oparciu o dostępność użytkowników, biorąc pod uwagę ich codzienne godziny pracy, urlopy oraz obłożenie innymi zadaniami. Proces równoważenia zasobów jest zawsze wykonywany w kolejności priorytetów zadań – jeśli kolumna priorytet jest wyświetlana po lewej stronie zarządzania zasobami, zadania o wyższym priorytecie są równoważone w pierwszej kolejności, przed zadaniami o niższym priorytecie. Jeśli kolumna priorytet nie jest wyświetlana, zadania są równoważone zgodnie z ich kolejnością na liście po lewej stronie. Rezerwacje są wyłączone z procesu balansowania

Wtyczka Jenkins CI Easy Redmine – Zintegruj Redmine z Jenkins i innymi narzędziami CI / CD, aby uzyskać ciągłą integrację, która zwiększy Twoje DevOps. Jenkins jest wiodącym serwerem automatyzacji typu open source, który wspiera budowanie, wdrażanie i automatyzację każdego projektu. Teraz jest w pełni zintegrowany z platformą zarządzania Redmine.

easy redmine, wtyczka, integracja

Back to top