itmore 2021-02-03

Szacowanie projektów w Easy Redmine

Szacowanie projektów jest niezwykle ważnym elementem zarządzania projektami. Zakres projektu, koszt projektu i czas projektu to główne parametry określające projekt. Mianuje się je czasami jako „magiczny trójkąt”. Wszystkie te trzy składowe są od siebie zależne i muszą być razem definiowane a zmiana jednego z nich ma wpływ na pozostałe. 

Każdy projekt manager wie, jak ważne jest szacowanie w zarządzaniu projektami. Właściwe oszacowanie czasu ma wpływ na wynik projektu, tak samo jak nieefektywne zarządzanie czasem może prowadzić do opóźnień i przekroczeń budżetu, czego kierownik projektu stara się uniknąć za wszelką cenę. Szacowanie krytycznych zmiennych, takich jak czas, może odgrywać kluczową rolę w sukcesie projektu, dlatego też szacunków projektu nigdy nie należy przyjmować za pewnik.

Jak zapewnić efektywną wycenę projektów?

 

Szacowanie czasu może wydawać się łatwym zadaniem, ale z pewnością tak nie jest. Jak stwierdził Project Management Institute (PMI), „Szacowanie to nie wydarzenie, to proces!”. Szacowanie projektu w oparciu o osąd i intuicję jest skazane na niepowodzenie, ponieważ brak obiektywizmu i pewna stronniczość wśród ludzi prowadzą przeważnie do zbyt optymistycznych, a czasem nadmiernie pesymistycznych szacunków. Opierając się na tym, co stwierdził PMI, szacowanie projektów jest procesem ciągłym, który wymaga regularnego monitorowania i interwencji wszystkich zainteresowanych, aby projekt faktycznie zakończył się sukcesem.

 

W całym tym procesie bardzo pomocny jest system Easy Redmine, który został stworzony do kompleksowego zarządzania projektami. System ten umożliwia szczegółowe zaplanowanie całego projektu zarówno w czasie jak i pod względem zakresu oraz budżetu. Dzięki estymacji czasu a potem jego rejestracji na poszczególne zadania w projekcie, daje możliwość monitoringu postępu prac oraz weryfikacji czy termin lub budżet nie są zagrożone. Easy Redmine umożliwia też wyświetlanie i kategoryzowanie zarejestrowanego czasu na wiele sposobów, w zależności od potrzeb użytkownika, jak na przykład raportowanie spędzonego czasu względem wcześniejszej estymacji. 

 

Wiedząc, jak ważne jest szacowanie projektów, ważne jest też, aby zrozumieć, że efektywne śledzenie czasu jest jednym z najważniejszych warunków realizacji założonych szacunków. Najważniejsze jest jednak to, aby posiadać do tego właściwe narzędzie, dzięki któremu szacowanie projektu może być bardziej wydajne, a ryzyko przekroczenia czasu i budżetu znacznie spadnie. Takim narzędziem jest właśnie Easy Redmine – bardzo wygodna i interaktywna platforma, wyposażoną w wiele funkcji i pulpitów nawigacyjnych, które skutecznie wspomagają cały proces zarządzania projektem, od jego szacowania, przez realizację aż po rozliczenie. 

 

Zainteresował Cię system Easy Redmine? Dowiedz się więcej: https://easyredmine.itmore.pl/

Umów się na prezentację lub wypróbuj demo: biuro@itmore.pl , tel. + 48 690 017 071 

Back to top